Dobrý den.
Divadlo Na kolečku a Divadlo Trakař jsou loutková a pouliční divadla.
Náš repertoár je určen pro diváky všech věkových kategorií od čerstvě narozených po čerstvě zesnulé. Takže hrajeme jak v mateřských školkách, tak i pro 1. stupeň základních škol, pro kluby, divadla, kulturní zařízení, spolky a občanská sdružení, ale i pouliční produkce pro poutě, jarmarky a trhy, slavnosti a kulturní
programy. Vystupujeme na hradech a zámcích, firemních akcích i rodinných oslavách.
  Divadlo hrajeme profesionálně víc než 20 let. Snad můžeme jako reklamu využít fakt, že ač jsme se celou tuto dobu živili divadlem, hlady jsme dosud neumřeli. Ba naopak, pořadatelé nás často k sobě opakovaně zvou (jako účinkující, ne jako diváky, od kterých vybírají vstupné). Určitě je to tím, že se diváci na nás rádi dívají a my pro diváky  - a doufáme, že někdy v budoucnosti i pro Vás - rádi hrajeme.
  Vyberte si, prosím, z naší nabídky: